Lezárult a Ragrár 2007 Kft.

telephelyfejlesztése Poroszlón

A Ragrár 2007 Kft. sikerrel pályázott az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében meghirdetett „Telephelyfejlesztés a régiókban” című pályázati kiírásra, ahol 73,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert fejlesztési elképzelése megvalósításához. A 147,4 millió forintos összköltségvetésű beruházással a vállalkozás a poroszlói telephelyén két, összesen közel 2000 m2-es alapterületű épület korszerűsítését hajtotta végre.

A projekt célja a Ragrár 2007 Kft poroszlói telephelyének felújítása révén a válalkozás új tevékenységi körrel történő bővítése volt, azóta a felújításra került poroszlói telephelyen mezőgazdasági gépek javításával, karbantartásával foglalkoznak. A tevékenység a régióban meglévő hiányt pótolja, mivel a környéken nincs más szolgáltató, aki rendelkezne olyan méretű épülettek, amely alkalmas a nagyméretű gépek javítására.

A Telephelyfejlesztésre a fejlesztési elképzelésük megvalósításához 50%-os mértékű vissza nem terítendő támogatást nyertek „A RAGRÁR 2007 KFT TELEPHELYFEJLESZTÉSE POROSZLÓN” című projektükkel. A támogatási kérelmet 2012 februárjában nyújtották be a Közreműködő Szervezet részére, és 2012. év novemberében támogatói döntésben részesültek. A megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatai 2013 áprilisában meg is kezdődtek és 2014 végén zárultak.
A fejlesztéssel érintett poroszlói telephely két helyrajzi számon lévő ingatlanokon található meg. Az 1. számú épület, amely 9769 m2 alapterületű ingatlanon fekszik, a beruházást követően gépjavító műhely (csarnok) funkciót kapott.
A 2. számú épület 5565 m2 alapterületű ingatlanon található, a projekt befejezése óta pedig gumijavító műhelyként és raktárként funkcionál. Mindezen felül az 1. sz. épületben szociális blokk, a 2. sz. épületben gumiszerelő műhely is kialakításra került.
A projekt szerves része az új munkahelyek teremtése, amelyből 1 fő pályakezdő, illetve a fenntartási időszak alatt további, újonnan felvett munkavállalók foglalkoztatására is sor fog kerülni.

További információ kérhető:
Ragó Zsolt
Elérhetőség: ragrar.2007@gmail.com

 
EU logo